A B Rekneskap AS - Me hjelper deg med alt innan løn og rekneskap.


AB REKNESKAP vart skipa i 1992 av Arild Brattebø.

Frå 1. januar 2016 overtok Bente Tveit Bakketun selskapet, og endra namn til A B Rekneskap AS.
Me er medlem i Regnskap Norge og Norsk Skattebetalarforening.


ME STILLER OPP FOR KUNDEN MED VÅR ALLSIDIGE KUNNSKAP.

Føring av rekneskap, rådgjeving og konsulenttenester innan økonomi.

Ring Bente på telefon 90 52 64 29.


REKNESKAP:

De leverer materiellet og me:

  • Konterer og Registrerer bilaga
  • Foretar mva oppgjer
  • Produserer perioderesultat

LØNN:

De leverer timelister og me:

  • Køyrer lønn
  • Sender lønnstakar lønnslipp
  • Overfører til bank
  • Innberettar forskotstrekk
Me har erfaring med kundar mellom anna frå desse bransjane:
Hotell og overnatting | Bilforretning/Bilverkstad | Entreprenør | Røyrleggjar | Drosje | Lastebiltransport | Mekanisk verkstad | Utleige av eigedom
Transport | Raftingsenter | Frisør | Minikraftverk | Fagforening | Burettslag | Homoepat | Tannlækjar | Trafikkskule | Bilutleige
Detaljhandel med:
Klede, Barneutstyr/Barneklede, Foto og rammer, Kosttilskot/Vitaminer