A B Rekneskap

Me hjelper deg med alt innan økonomi og rekneskap – Med kunden i sentrum

A B Rekneskap er ei lita bedrift, der du alltid vil få personleg oppfylgjing og ein fast person å forhalda deg til. Dei fleste eigarar av små og mellomstore bedrifter har meir enn nok å gjere i si eiga bedrift.

Medan du kan fokusere tida på å utvikle di eiga bedrift vidare, så sørgjer me for at alt av lønn og rekneskap er korrekt, og følger gjeldande lovar og reglar.

Sjå våre tenester

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Bonangergata 6,
5700 Voss

Telefon: 905 26 429
Epost: post@ab-rekneskap.no

kontakt

Legg igjen kontaktinformasjonen din så tek me kontakt med deg for ein hyggeleg og uforpliktande prat.