Nyhende

Christines hilsen uke 44

Resultatene fra systemundersøkelsen er publisert, og vi kan melde om god møteaktivitet de siste dagene. Har du meldt deg på medlemsmøtet?

Yrkesbil til besvær – elektronisk kjørebok eller sjablongmetode?

Endringer i regelverket for bilbeskatning fører til økt privat bruk av yrkesbiler blant ansatte i privat næringsliv og offentlige etater. Manglende kunnskap og veiledning får store økonomiske konsekvenser for arbeidsgiver.

Internasjonal inntektsskatterett for selskaper

I denne artikkelen tar vi opp hvordan systemet er bygget opp og enkelte sentrale regler, for å bidra til økt bevissthet og kunnskap rundt de internasjonale skattereglene.

Kan ansatte kreve redusert arbeidstid?

I løpet av en ansettelsesperiode vil arbeidstakers livssituasjon ofte variere, og enkelte vil kanskje be om å få arbeide redusert i en periode. Men har den ansatte krav på deltid?

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Bonangergata 6,
5701 Voss

Telefon: 905 26 429
Epost: post@ab-rekneskap.no

kontakt

Legg igjen kontaktinformasjonen din så tek me kontakt med deg for ein hyggeleg og uforpliktande prat.